Úřední hodiny
Po 7,30-12,00 13,00 - 16,00
Út 7,30-12,00 17,00 - 20,00
St 7,30-12,00
Čt 7,30-12,00 18,00 - 20,00
7,30-12,00 13,00 - 15,00

Úřad 383 372 383
Mistostarosta 721 506 139
Starosta 724 182 269
Email ou@nihosovice.cz
Povinné informace
Povinné informace
I. Povinně zveřejňované informace orgánů veřejné správy
1. Název

Obec Nihošovice

2. Důvod a způsobzaložení

Důvod a způsob založení povinného subjektu je dán zák. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Zde jsou také stanoveny základní podmínky a principy jeho činnosti.

3. Organizační struktura

Uvedeno v Informace o obci

4. Kontaktní spojení

Uvedeno v Informace o obci

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Uvedeno v Informace o obci

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Uvedeno v Informace o obci

4.3 Úřední hodiny

Uvedeno v Informace o obci

4.4 Telefonní čísla

Uvedeno v Informace o obci

4.5 Čísla faxu

Uvedeno v Informace o obci

4.6 Adresa internetové stránky

Uvedeno v Informace o obci

4.7 Adresa e-podatelny

Uvedeno v Informace o obci

4.8 Další elektronické adresy

Uvedeno v Informace o obci

5. Případné platby lze poukázat

Uvedeno v Informace o obci

6. IČ Identifikační číslo povinného subjektu

Uvedeno v Informace o obci

7. DIČ Daňové identifikační číslo povinného subjektu

Uvedeno v Informace o obci

8. Dokumenty


8.1 Seznamy hlavních dokumentů


8.2 Rozpočet


9. Žádosti o informace

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se podávají písemně nebo ústně.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti, stížnosti, návrhy a jiné podněty lze podat poštou, na obecním úřadě v úřední hodiny nebo elektronicky.

11. Opravné prostředky


12. Formuláře


13. Popisy postupů


14. Předpisy


14.1 Nejdůležitější používané předpisy


14.2 Vydané právní předpisy


15. Úhrady za poskytování informací


15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:
Cena kopie, je-li informace poskytována formou fotokopie nebo formou počítačového tisku
A4 1,00 Kč
A3 2,00 Kč
Cena technického nosiče dat, je-li informace poskytována formou záznamu na technickém nosiči
CD disk 11,00 Kč

Náklady spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací se účtují, přesáhne-li doba zpracování a vyhledávání informace 1 hod., ve výši 100,- Kč za každou ukončenou hodinu.

Náklady se neúčtují, pokud náklady spojené s poskytnutím informací nepřesáhnou částku 100,- Kč; pokud však budou obdobné informace týmž žadatelem požadovány opakovaně, bude požadována úhrada, i když náklady na poskytnutí informace nepřesáhnou částku 100,- Kč.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací


16. Licenční smlouvy


16.1 Vzory licenčních smluv


16.2 Výhradní licence


17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.II. Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

V souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje obec informace o účelu zpracování, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kategoriích subjektu údajů a době uschování osobních údajů.

Podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) uvedeného zákona jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.
Zveřejnil: Markéta Budínová 11.04.2010
| 1-1 | Celkem 1 čl. (1 str.)