Kontakty

Úřad 383 372 383
Místostarosta 724 873 154
Starosta 724 182 269
Email ou@nihosovice.cz

Úřední hodiny

Po 7,30-12,00 13,00 - 16,00
Út 7,30-12,00 17,00 - 20,00
St 7,30-12,00
Čt 7,30-12,00 18,00 - 20,00
7,30-12,00 13,00 - 15,00

Povinné informace

Zveřejněno 20.04.2022

Povinné informace dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Název

Obec Nihošovice

2. Důvod a způsob založení

Důvod a způsob založení povinného subjektu je dán zák. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Zde jsou také stanoveny základní podmínky a principy jeho činnosti.

3. Organizační struktura

Uvedeno v Informace o obci

4. Kontaktní spojení

Úřad 383 372 383
Mistostarosta 724 873 154
Starosta 724 182 269

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obec Nihošovice
Nihošovice 1
387 01 Volyně

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

viz. 4.1 Kontaktní poštovní adresa

4.3 Úřední hodiny

Po 7,30-12,00 13,00 - 16,00
Út 7,30-12,00 17,00 - 20,00
St 7,30-12,00
Čt 7,30-12,00 18,00 - 20,00
7,30-12,00 13,00 - 15,00

4.4 Telefonní čísla

viz. 4. Kontaktní spojení

4.5 Adresa internetových stránek

http://www.nihosovice.cz

4.6 Adresa podatelny

viz. článek Podatelna

4.7 Elektronická adresa podatelny

Email ou@nihosovice.cz

4.8 Datová schránka

n4mamy6

5. Případné platby lze poukázat

Uvedeno v Informace o obci

6. IČO

00251593

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Uvedeno v Informace o obci

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů
8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se podávají písemně nebo ústně.

10. Příjem podání a podnětů

Žádosti, stížnosti, návrhy a jiné podněty lze podat poštou, na obecním úřadě v úřední hodiny nebo elektronicky.

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy
Vydané právní předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

za poskytování informací ve smyslu Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím je Obecní úřad oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

 1. Materiál:
  • černobílá listina A4 - 2,- Kč*
  • barevná listina A4 - 4,- Kč*
  • CD-ROM - 20,- Kč
 2. Poštovní služby:
  • dle platného ceníku České pošty
 3. Hodinová sazba za mimořádně rozsáhlé a složité vyhledávání informací:
  • 250 Kč za každou započatou hodinu

* Při oboustranném tisku nebo větších formátech se náklady násobí

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv
13.2 Výhradní licence

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Zveřejnil: Administrátor Stránek (620 přečtení)