Kontakty

Úřad 383 372 383
Místostarosta 724 873 154
Starosta 724 182 269
Email ou@nihosovice.cz

Úřední hodiny

Po 7,30-12,00 13,00 - 16,00
Út 7,30-12,00 17,00 - 20,00
St 7,30-12,00
Čt 7,30-12,00 18,00 - 20,00
7,30-12,00 13,00 - 15,00

Historie obce

Zveřejněno 15.03.2011

Historie obce

Nihošovice

Obec leží 3 km severozápadně od Volyně a rozkládá se podél potoka Peklov, mezi vrchy Ostrý (591m) a Chrastava (523m).

První písemný záznam je z 1. poloviny 14. století, držitelem majetku byl pravděpodobně Buden. Další doklad – ze 7. září 1352 – uvádí obec jménem Nyhossowycz (odtud Něhošovice, ves lidí Něhošových, později již zvané Nihošovice) a jejího držitele Mikuláše Kosoře. Další zmínky o Nihošovicích souvisejí již s panstvím Volyně, které bylo v majetku svatovítských proboštů. Po husitských válkách církev ztratila své volyňské panství, v r. 1436 jej zastavil císař Zikmund Přibíkovi z Klenové za pomoc při obléhání Volyně. Po něm jsou jako další držitelé Nihošovic: v r. 1457 Václav Vlášek z Miloňovic a v r. 1468 Bušek Buzický z Buzic, na počátku 16. století Matěj z Třebska, pak Adam Řepický ze Sudoměře, který v r. 1543 prodal tvrz, dvůr i ves Janovi Malovcovi z Pacova. Asi v r. 1569 se do Nihošovic přiženil Arnošt Vitanovský mladší z Vlčkovic, kterého Jan Malovec z Pacova ustanovil dědicem. Rod Vitanovských byl zde až do r. 1670. Po vystřídání dalších majitelů se dostaly v r. 1706 pod svatovítské proboštství. Církevní majetek tu potvrzuje i P. František Teplý, v Dějinách města Volyně uvádí : „ Panství volyňské rozmnožil probošt Mayer, koupiv statek Nihošovice … kolem r. 1703“.

Vznik tvrze lze předpokládat ve 14. století, později renesančně přestavěna. Ještě snad v 17. století byla však stržena ( její nadzemní část) a před její areál, v němž zůstaly sklepy, byl v l. 1670-75 za Chřepických z Modliškovic postaven dnešní jednopatrový zámek s pozdně renesančním půlkuhovým portálem. K němu přiléhá kaple sv. Máří Magdalény. Objekt není přístupný veřejnosti.

Na kopci západně od obce se nachází kaple sv. Antonína Peduánského z konce 17. století, centrální stavba ve tvaru kříže a se sklenutou kupolí nad středním prostorem. Jejího fundátora připomíná nápis za hlavním oltářem : „Jindřich Vilém Vitanovský z Vlčkovic, urozený a statečný rytíř, někdejší pán v Něgošovicích a Něměticích, který kapli nad vsí nákladem svým vlastním vystavět dal a jinými dary jest nadal r. 1693. Usnul v Pánu 20. Září 1696.“

 

Část obce : Jetišov

V r. 1253 je osada uvedena jako sídlo vladyky Bohuslava. V 16. století bylo zde svobodnictví, které patřilo k statku v Doubravici, poté náleželo majitelům v Česticích. Sakrální památkou je zde kaple P. Marie Růžencové. V jihovýchodní části vesnice se nachází zemědělská usedlost čp. 5 se selsko-barokním štítem s nikou z poloviny 19. století.

Zveřejnil správce webu
| 1-1 | Celkem 1 čl. (1 str.)