Kontakty

Úřad 383 372 383
Místostarosta 724 873 154
Starosta 724 182 269
Email ou@nihosovice.cz

Úřední hodiny

Po 7,30-12,00 13,00 - 16,00
Út 7,30-12,00 17,00 - 20,00
St 7,30-12,00
Čt 7,30-12,00 18,00 - 20,00
7,30-12,00 13,00 - 15,00

Povinné informace

Zveřejněno 24.04.2022

Prohlášení o přístupnosti

Ministerstvo vnitra se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku www.nihosovice.cz.

Stav souladu

Tato internetová stránka je v částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný:

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, CSV,  PDF, FO, ZFO a ZIP a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení.

  • PDF – formát dokumentů, který lze otevřít ve volně dostupné aplikaci Adobe Reader nebo jiném alternativním prohlížeči PDF souborů
  • DOC, DOCX – formát dokumentů, který lze otevřít v aplikaci Microsoft Word nebo volně dostupné aplikaci OpenOffice Writer
  • ZIP – komprimovaný archiv souborů, který lze otevřít např. ve volně dostupné aplikaci 7Zip nebo jiném alternativním (de)komprimačním programu

Na některých webových stránkách je publikován obsah, který je čerpán z externích zdrojů. Jedná se o stránky Registr oznámení, Kronika obce a případně další stránky. Obsah na těchto stránkách je závislý na poskytování údajů z externích zdrojů dat. V případě nedostupnosti těchto zdrojů nemusí být na těchto stránkách zobrazen kompletní obsah.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 24. 4. 2022 metodou vlastního posouzení těchto internetových stránek . Pro vypracování prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb., a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu. Při tvorbě webových stránek bylo dále přihlédnuto k metodice OWASP, zejména k dokumentu Top 10 bezpečnostních rizik.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Jsou-li připomínky nebo náměty k webovým stránkám obce Nihošovice je možné je poslat na emailovou adresu admin@nihosovice.cz.

Postupy pro prosazování práva

V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti internetových stránek nebo webové aplikace, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4

e-mail: pristupnost@mvcr.cz

Zveřejnil: Administrátor Stránek (1472 přečtení)